Дневни светлини в Audi A4 (B8)

DRL – Daytime running lights.

Шофирането на дневни светлини е разрешено от закона за движение по пътищата през деня през цялата година.

В Допълнителните разпоредби към Закона за движение по пътищата, който е в сила от 01.09.1999 г., е записано дословно следното: „59. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) “Дневни светлини” са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.”

В Закона за движение по пътищата, чл. 70 е записано: „(3) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2006 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.

Това изменение от 2012 г. узаконява шофирането САМО с Дневни светлини през деня, целогодишно, без да е задължително да бъдат включени късите светлини.

Законът за движение по пътищата може да бъде намерен на Интернет адрес: https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/zdvp.pdf

Основно предимство на Дневните светлини е това, че колата става по-видима. На снимките са показани: автомобил без никакви светлини, автомобил с къси светлини и автомобил с Дневни светлини. Вниманието веднага се привлича от най-яркия източник на светлина, което безспорно са Дневните светлини.

Дневните светлини правят автомобила забележим от по-голямо разстояние, което намалява риска от катастрофа за пешеходците и другите участници в движението.
В проучване, направено за Европейската комисия през Август 2006 г., е отбелязано, че Дневните светлини могат да спасят живота на 3 до 5% от загиналите при пътни инциденти. Това прави между 1200 и 2000 спасени живота на година!
Това е и причината от 2011г. всички автомобили произведени за ЕС да бъдат снабдени с Дневни светлини.

А могат ли по-старите автомобили без фабрични дневни светлини да се снабдят с такива?
Отговорът е ДА, могат.

А трябва ли да отговарят на някакви изисквания?
Да, трябва. Изискванията са да притежават валиден „RL00“ сертификат, като символите трябва да бъдат изписани на предното стъкло на всяко осветително тяло.
Валидният RL00 сертификат гарантира, че са преминати всички необходими тестове и светлините са валидни за движение в целия ЕС.

E4 или E8 – цифрата определя държавата, в която е преминат теста за одобрение.

Къде мога да открия качествени LED дневни светлини с гаранция и добра осветеност? Полската фирма M-Tech предлага качествени решения на проблема с дневните светлини. Finish1.BG е официален вносител за България.

Предлаганите модели имат 12 месеца гаранция, E4 Сертификат и разчитат на мощни диоди Osram Opto-Semiconductors от световния лидер на пазара. Имат алуминиев корпус, който спомага за по-добро охлаждане и по-дълъг живот. Можете да ги откриете в уебсайта ни Finish1.BG

Благодарим за отделеното време и ще се видим отново следващата седмица! 😊