fbq('track', 'ViewContent'); fbq('track', 'AddToCart');
DRL Дневни Светлини - полезна информация за използването им в България

19.04.16

Finish1.BG

DRL Дневни Светлини - полезна информация за използването им в България

DRL - Daytime running lights.


 

Шофирането на дневни светлини е разрешено от закона за движение по пътищата през деня през цялата година.

В Допълнителните разпоредби към Закона за движение по пътищата, който е в сила от 01.09.1999 г., е записано дословно следното:

„59. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) “Дневни светлини” са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.”

В Закона за движение по пътищата, чл. 70 е записано: „(Изм. – ДВ, бр. 61 от 2006 г., Доп. -ДВ, бр. 60 от 2012г. в сила от 07.08.2012г.) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през дена или с къси светлини.

Това изменение от 2006 г. и допълнението от 2012г. узаконява шофирането САМО с Дневни светлини през деня, целогодишно, без да е задължително да бъдат включени късите светлини.

Законът за движение по пътищата може да бъде намерен на Интернет адрес: http://www.rta.government.bg/images/Image/n_uredba/zdvp.pdf .

Основно предимство на Дневните светлини е това, че колата става по-видима. На снимките са показани: автомобил без никакви светлини, автомобил с къси светлини и автомобил с Дневни светлини. Вниманието веднага се привлича от най-яркия източник на светлина, което безспорно са Дневните светлини.

Дневните светлини правят автомобила забележим от по-голямо разстояние, което намалява риска от катастрофа за пешеходците и другите участници в движението.

В проучване, направено за Европейската комисия през Август 2006 г., е отбелязано, че Дневните светлини могат да спасят живота на 3 до 5% от загиналите при пътни инциденти. Това прави между 1200 и 2000 спасени живота на година!

Това е и причината от 2011г. всички автомобили произведени в ЕС да бъдат снабдени с Дневни светлини.

Качествени сертифицирани дневни светлини в България може да откриете на адрес www.finish1.bg